Volvo V90 - LPG

Fahrzeug: Volvo V90

Baujahr: 24.05.2017

Motor: 187 KW 2,0 Liter

Gassorte: LPG

Anlage: Prins VSI - DI 3

Tank: 680 X 270 78 Liter

umgerüstet: 11 / 2020